Wady postawy u dzieci

Wadą postawy jest każde odstępstwo od prawidłowo ułożonych części ciała względem siebie, które jest niekorzystne dla organizmu. Prawidłowa postawa jest cechą indywidualną każdego z nas. Musi zawierać jednak pewne determinanty jak proste ustawienie głowy, fizjologiczne płaszczyzny kręgosłupa, prawidłowo podpartą miednicę, proste kończyny dolne oraz prawidłowe wysklepienia stóp.

Wady postawy najczęściej współistnieją z wadami stóp. Prawidłowa rehabilitacja musi dotyczyć konkretnej wady postawy i korekcji stopy. Większość wad postawy zaczyna się w dzieciństwie i obecnie jest to problem cywilizacyjny wynikający ze zbyt małej różnorodności ruchu u dzieci.

Korygujemy wszystkie wady postawy przywracając poszczególnym częściom ciała najbardziej prawidłową fukcjonalność.

Najczęstsze wady postawy występujące u dzieci to:

  • plecy okrągłe
  • plecy wklęsłe
  • plecy wklęsło okrągłe
  • klatka piersiowa lejkowata
  • płaskostopie
  • postawa skoliotyczna
  • skolioza.

W gabinecie przyjmuje fizjoterapeuta mgr Agnieszka Kleniewska.

Zadzwoń i umów się na wizytę

„Ludzka stopa jest machiną o mistrzowskiej konstrukcji oraz dziełem sztuki.”

Leonardo da Vinci

mgr Agnieszka Kleniewska

fizjoterapeuta

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii o kierunku Fizjoterapia. Zawód jest moją pasją. Czas dzielę między pacjentów, rodzinę i przyjaciół, z czym dla tych ostatnich jest go zdecydowanie za mało.

Skończyłam kursy Rehabilitacji wad postawy, kurs Biomechaniki funkcjonalnej stopy.

Moich pacjentów traktuję holistycznie, całościowo badam aparat ruchu szukając przyczyny dolegliwości i staram się przynieść ulgę w cierpieniu.

Rehabilitacja wad postawy u dzieci

Rehabilitacja wad postawy u dzieci jest podstawą przywrócenia prawidłowej równowagi mięśniowej w układzie ruchu. Polega ona na korekcji nie tylko danej wady postawy ale i kompensowaniu poprzez wady, poprzez rozciąganie i wzmacnianie innych partii mięśniowych. Niezmiernie ważne w korekcji, wręcz podstawowe jest wzmocnienie mięśni posturalnych, które odpowiadają za utrzymanie prawidłowej postawy ciała. Dopiero kiedy dziecko ma ich świadomość rozpoczynamy korektę wady dobierając odpowiedni zestaw ćwiczeń obejmujący całość układu ruchu. Ważnym elementem rehabilitacji jest wyćwiczenie i utrwalanie właściwej postawy ciała tzw. reedukacja posturalna.

Korygujemy wszystkie wady postawy przywracając poszczególnym częściom ciała najbardziej prawidłową fukcjonalność

Diagnostyka wad postawy u dzieci

Postawą podjęcia rehabilitacji wad postawy jest prawidłowo przeprowadzona diagnostyka. Jednym z jej istotnych elementów jest wywiad z pacjentem, poznanie jego codziennych nawyków, przyzwyczajeń, ulubionych pozycji siedzenia, leżenia, zainteresowań oraz uprawianych sportów. Kolejny ważny element diagnostyki to badanie palpacyjne poprzedzone oglądaniem pacjenta przez fizjoterapeutę. Już od momentu wejścia pacjenta do gabinetu terapeuta obserwuje jego postawę. Kolejnym krokiem jest ocena ułożenia poszczególnych części ciała względem siebie, pomocne w tym są narzędzia diagnostyczne jak np.: inklimonetr, skoliometr, miara. Następnie ocenia się stan funkcjonalny aparatu mięśniowego przeprowadzając odpowiednie testy funkcjonalne.

Plecy okrągłe

Plecy okrągłe to wada dotycząca odcinka piersiowego kręgosłupa. Fizjologicznie odcinek piersiowy jest wygięty ku tyłowi. Przy tej wadzie wygięcie to jest pogłębione. W postawie dziecka z plecami okrągłymi oprócz pogłębione kifozy piersiowej występuje: wysunięcie głowy i barków do przodu, spłaszczenie klatki piersiowej, odstawanie łopatek od klatki piersiowej. Plecy okrągłe mogą mieć charakter wady wrodzonej lub nabytej. Ta ostania występuje zdecydowanie częściej. Często na tą wadę postawy cierpią dzieci z wadami wzroku, zaburzeniami napięcia mięśniowego, z zaburzeniami emocjonalnymi oraz spędzające dużo czasu przed telewizorem i telefonem.

Plecy wklęsłe

Plecy wklęsłe są wadą odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Fizjologicznie odcinek ten jest wygięty do przodu. Jeżeli jest ono pogłębione (hiperlordoza lędźwiowa) mamy do czynienia z plecami wklęsłymi. Postawa dziecka z taką wadą charakteryzuje się pogłębioną lordozą lędźwiową, zwiększonym przodopochyleniem miednicy, wypiętym brzuchem i uwypuklonymi pośladkami.

Plecy wklęsło okrągłe

Plecy wklęsło okrągłe to wada, w której jednocześnie występują cechy charakterystyczne dla pleców okrągłych i wklęsłych. Dziecko z taką postawą charakteryzuje się zarówno pogłębieniem kifozy piersiowej jak i lordozy lędźwiowej, wysunięciem głowy i barków do przodu, odstawaniem łopatek, wypiętym brzuchem i uwypukleniem pośladków.

Skolioza i postawa skoliotyczna

Postawa skoliotyczna (boczne skrzywienie kręgosłupa) i skolioza są ze sobą utożsamiane, jednak w rehabilitacji mylenie tych dwóch pojęć jest niedopuszczalne. Skolioza to wada polegająca na trójpłaszczyznowym zniekształceniu kręgosłupa: w płaszczyźnie czołowej kręgosłup odchyla się w prawo lub w lewo, w płaszczyźnie poprzecznej kręgosłup wykonuje skręt w stronę wypukłości skrzywienia, w płaszczyźnie strzałkowej dochodzi do lordotyzacji kręgosłupa czyli kifoza piersiowa ulega wypłaszczeniu a lordoza lędźwiowa pogłębieniu. Dziecko ze skoliozą może charakteryzować się nierównością barków, nierównością ustawienia dolnych kątów łopatki względem osi długiej kręgosłupa, skośną bądź zrotowaną miednicą, nierównością kończyn dolnych, wypukłością po stronie skrzywienia.

Postawa skoliotyczna natomiast charakteryzuje się tylko i wyłącznie bocznym skrzywieniem kręgosłupa bez rotacji kręgów. Najczęściej wynika z zaburzenia napięcia mięśniowego w obrębie klatki piersiowej – pleców oraz mięśni brzucha i mięśni posturalnych.

Naszą misją jest pomoc

Gabinet fizjoterapeuty STOM-MED

ul. Chełmońskiego 1
63-100 Śrem

(Gabinet znajduje się na terenie kompleksu szpitalnego w budynku prosektorium, po lewej stronie wjeżdżając na parking)

Godziny pracy

pn – pt: 8.00 – 16.00
+ wizyty umówione indywidualnie